Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych oraz nauczycieli odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego w szkole na cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy.

Cel spotkań: integracja środowiska specjalistów, wzbogacanie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Pierwsze z cyklu spotkań odbędzie się 23 listopada 2017r. o godz. 9.00

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku,  ul Paderewskiego 4.


Szczegółowych informacji udziela pani Krystyna Brzóskiewicz, tel 15 8412 773