KOMUNIKAT

 

OGŁOSZENIE


Rekrutacja do projektu "Niżański program wspierania szkół" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół została przedłużona do dnia 18.10.2013r. (piątek)


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie poradni w zakładce Dotacje unijne/Projekty oraz w Biurze Projektu.