REKRUTACJA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją projektu "Niżański program wspierania szkół" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku ogłasza nabór szkół i przedszkoli do uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu znajdującym się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, ul. Paderewskiego 4, 37-400 Nisko w okresie od 26 września do 11 października 2013r.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz załączniki niezbędne do procesu rekrutacji znajdują się na stronie Poradni w zakładce Dotacje unijne/Projekty oraz w Biurze Projektu.

 

Koordynator projektu: Marzena Harasiuk tel. 880 320 248