Godziny przyjęć

Godziny przyjęć pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku mgr Dorota Rabińska przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek

od 11.00 -12.00

Imię i Nazwisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr D. Rabińska
psycholog
9-13 9-12 9-12 - -
mgr A. Mróz
psycholog
-
-
- - -
mgr E. Bielecka
psycholog
10-14
13-17
8-12
8-12
8-12
mgr A. Paleń
psycholog
8-12 8 - 12 11-15 8-12 8-12
mgr M. Wołoszynek
psycholog
- - - - -
mgr K. Brzóskiewicz
pedagog
12-16 8-12 8-12 8-12 11-15
mgr R. Grzybowska
pedagog
8-12 12-16 13-17 8-12 8-12
mgr K.Szczygielska
pedagog
12-16 10-14 8-12 8-12 8-12
mgr E. Cagara
surdologopeda
8-12 12-16 13-17 8-12 11-15

mgr A. Cebula
neurologopeda

11-15 13-17 12-16 8-12 11-15


Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 będą odbywać się we czwartki,  w miarę potrzeb.