Dział diagnozy i pomocy psychologicznej

Prowadzimy diagnozę dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami edukacyjnymi,
 • problemami emocjonalno-społecznymi,
 • z zaburzeniami w zachowaniu,
 • z niepełnosprawnością (z uszkodzeniem narządu wzroku, słuchu i ruchu),
 • ze szczególnymi zdolnościami.

 

Obejmujemy pomocą psychologiczną dzieci i młodzież w sytuacjach:

 • trudności w radzeniu sobie z wymaganiami szkolnymi,
 • przejawiania problemów emocjonalnych,
 • występowania problemów w interakcjach społecznych,
 • zaburzeń w zachowaniu,
 • po traumatycznych przeżyciach.

 

Prowadzimy:

 • dla dzieci i młodzieży spotkania w klasach i warsztaty (edukacyjne, integracyjne, antystresowe),
 • dla nauczycieli i rodziców warsztaty umiejętności wychowawczych, szkolenia rad pedagogicznych, prelekcje, pogadanki i konsultacje.

 

Pracownicy działu:

mgr Dorota Rabińska
mgr Angelina Paleń
mgr Monika Wołoszynek
mgr Elżbieta Bielecka- specjalista ds autyzmu