Dział diagnozy i terapii logopedycznej

Logopeda w poradni prowadzi profilaktykę logopedyczną, diagnozę oraz terapię dzieci...

Zadaniami logopedy w poradni jest prowadzenie profilaktyki logopedycznej oraz diagnozy i terapii dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami rozwoju mowy. Bardzo ważne jest, aby terapię logopedyczną rozpocząć jak najwcześniej. Wczesną opieką logopedy powinny być szczególnie objęte dzieci urodzone z obciążonym wywiadem okołoporodowym.

 

Zajmujemy się dziećmi z różnymi zaburzeniami i opóźnieniami rozwoju mowy m.in.:

  • z wadami zgryzu, rozszczepami wargi i/lub podniebienia,
  • z uszkodzeniami narządu słuchu,
  • z dyzartrią, m.in. wskutek mózgowego porażenia dziecięcego,
  • z mikrouszkodzeniami kory mózgowej,
  • z dysleksją i dysgrafią, współwystępującymi zwykle z nieprawidłową realizacją dźwięków mowy,
  • jąkające się i mówiące niepłynnie,
  • z różnymi deficytami rozwojowymi, m.in. intelektualnymi.

 

Na terenach szkół i placówek będących w rejonie działania poradni w celach profilaktycznych prowadzone są badania przesiewowe 5 i 6 - latków oraz uczniów klas I.

Po badaniach rodzice otrzymują pisemną informację logopedyczną. Nauczycielom i rodzicom udzielamy instruktażu do pracy z dzieckiem. Prowadzimy przesiewowe badanie słuchu komputerowym programem "Słyszę" i "Mówię" w poradni lub na terenie placówek (po uzgodnieniu terminu).

 

Pracownicy działu:

mgr Elżbieta Cagara - surdologopeda
mgr Aneta Cebula - neurologopeda