Projekty Spotkanie podsumowujące

Spotkanie podsumowujące

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku zaprasza dyrektorów szkół biorących udział w projekcie "Niżański program wspierania szkół", Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na spotkanie w dniu 04.06.2014r. (środa) o godz. 14.00 w siedzibie Poradni, a dokładnie w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej na parterze.

Podczas spotkania omówione zostaną działania zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014 oraz przedstawiony zostanie plan pracy na rok szkolny 2014/2015.