image image
Artykuły Publikacje pracowników Procedura badań w kierunku specyficznych trudności w pisaniu - dysortografia

Procedura badań w kierunku specyficznych trudności w pisaniu - dysortografia

Badania w celu stwierdzenia przyczyn trudności w pisaniu - dysortografii są wieloetapowe i obejmują badania psychologiczne, pedagogiczne oraz jeśli to konieczne logopedyczne.

 • Badania przeprowadzone są wg kolejności zgłoszeń.
 • W przypadku nie zgłoszenia się na badania zobowiązuje się wnioskodawcę do ustalenia nowego terminu.
 • Podstawą przystąpienia do badań w kierunku dysortografii jest dobra znajomość przez ucznia zasad ortograficznych.
 • Przed przystąpieniem do badań, ucznia obowiązuje co najmniej 6 - miesięczny lub dłuższy okres samodzielnej pracy nad ortografią w celu czynnego opanowania zasad poprawnej pisowni.
 • Praca nad poprawnym pisaniem (ortografią) polega na wykonywaniu ćwiczeń ortograficznych zawartych w podręcznikach szkolnych od klasy IV szkoły podstawowej i starszych lub w ćwiczeniach uzupełniających ogólnodostępnych w sprzedaży, dostosowanych do wieku i klasy ucznia.
 • Praca nie może opierać się wyłącznie na dyktandach czy tzw. Dyktandach z lukami - w których uzupełnia się brakujące litery.
 • Po okresie pracy rozpoczynane są badania zgodnie z kolejnością zgłoszeń i wolnymi terminami.
 • Każdy uczeń się zgłasza na badania z dokumentacją ze swojej pracy - ćwiczenia z których korzystał, zeszyty.
 • Jeśli uczeń nie wykaże się znajomością zasad zobowiązany jest do dalszej systematycznej pracy co najmniej 6 - miesięcznej. Po wykonaniu zalecanej pracy uczeń lub rodzic sam pamięta o ustaleniu terminu wizyty.
 • W przypadku kiedy termin badań zostanie wyznaczony, a uczeń nie zgłosi się na wizytę rodzic lub uczeń (jeśli chcą aby badania były rozpoczęte) zobowiązani są do ustalenia nowego terminu.
 • Zgłoszenie na badania w kierunku specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wymaga konsultacji z pedagogiem.
 • Uczniowie zgłaszający się z problemem trudności w pisaniu i czytaniu do klasy V włącznie kierowani są na pełną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.
 • Opinie o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu wydawane są po ukończeniu klasy III a przed ukończeniem klasy VI szkoły podstawowej.

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm