image image

Dziecko zdolne

Dziecko zdolne to takie, które posiada umiejętność dostrzegania problemów i przystępuje do rozwiązywania ich w sposób najbardziej logiczny i skuteczny.

Jak możemy rozpoznać dziecko zdolne:

 • jest dociekliwe intelektualnie,
 • zdecydowanie przeważa u niego myślenie i działanie twórcze nad odtwórczym,
 • chętnie eksperymentuje i wymyśla ciekawą aktywność (doświadczenia, zabawy),
 • ma oryginalne pomysły,
 • konsekwentnie dąży do celu,
 • potrafi zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystywać w praktyce,
 • rozumie i reaguje na abstrakcyjne żarty, ma specyficzne poczucie humoru, dostrzega absurdalność sytuacji,
 • przejawia szerokie zainteresowania, które nie zawsze wiążą się z nauką szkolną,
 • wykonując zadania często poszukuje własnych rozwiązań,
 • potrafi długo skupić się na problemie,
 • nudzą go zajęcia schematyczne, powtarzające się, odtwórcze,
 • często jest niezależne, polega na sobie, preferuje prace indywidualną.

 

Wskazania w postępowaniu z dzieckiem zdolnym:

Rodzicu!

 • wzbudzaj twórczą aktywność dziecka,
 • dostarczaj materiałów rozwijających wyobraźnię,
 • dostarczaj źródeł, które wzbogacają obrazowość języka (baśnie ludowe, mity, legendy),
 • zostawiaj dziecku czas na myślenie i marzenia, czas na zadumę,
 • konsekwentnie dąży do celu,
 • zachęcaj dziecko do utrwalania swoich pomysłów np. prace na temat, rysunek, opowiadanie, tomik wierszy,
 • akceptuj naturalna skłonność do odmiennego spojrzenia,
 • chwal indywidualność,
 • zachęcaj do bawienia się słowami,
 • kochaj dziecko i mów mu o tym !

 

Nauczycielu!

 • ceń twórcze myślenie,
 • uwrażliwiaj na bodźce istniejące w otoczeniu,
 • ucz sposobów systematycznej analizy i oceny każdego pomysłu,
 • nie narzucaj sztywnych schematów,
 • ucz aby dziecko ceniło swe twórcze myślenie np. zapiski pomysłów,
 • dostarczaj informacji dotyczących procesu twórczego,
 • stwarzaj sytuacje wymagające nieszablonowego myślenia i nowego rozwiązania,
 • stwarzaj sytuacje do jak najczęstszych kontaktów grupowych, doświadczania zespołowego działania, uczestnictwa w spontanicznych i zorganizowanych zajęciach grupowych; pomóż dziecku w nawiązaniu kontaktów społecznych,
 • nie zaniedbuj rozwoju fizycznego dziecka,
 • zapewnij wsparcie, stwarzaj poczucie bezpieczeństwa,
 • poszerzaj, wzbogacaj wiedzę ucznia o dodatkowy program kształcenia, indywidualizuj wymagania,
 • podsuwaj interesujące lektury, gry, zabawy, programy edukacyjne, promuj wyjścia na wystawy, prelekcje, udział w dodatkowych zajęciach.

 

Placówki działające na rzecz dzieci i młodzieży zdolnej

 

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14

Centrum Informacyjno - Konsultacyjne ds. Dzieci zdolnych
022-026 Warszawa, Raszyńska 8/10

Stowarzyszenie Szkół Twórczych
01-9222 Warszawa, ul. Conrada 21/78

Fundacja im. Stefana Batorego
00-586 Warszawa, ul. Flory 9

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm