image image
 • Zakres świadczonych usług
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku świadczy usługi w ramach określonych obszarów:
  więcej
 • Koncepcja Pracy Poradni
  KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NISKU
  więcej

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich logopedów pracujących w placówkach oświatowych

powiatu niżańskiego na trzecie spotkanie Sieci Współpracy Logopedów

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku

w dniu 30 czerwca 2016r. o godz. 15:00

Tematyka spotkania:
jak napisać opinię logopedyczną
aspekty pracy z dzieckiem autystycznym

OGŁOSZENIE

SZANOWNI KLIENCI


Zmiana rozporządzenia o PPP

nakłada obowiązek podawania przez klientów

numeru PESEL dziecka w rejestracji poradni

 

Na badania i terapie przyjmujemy

tylko i wyłącznie dzieci zdrowe

(bez uporczywego kataru, kaszlu, infekcji górnych dróg oddechowych, w czasie antybiotykoterapii)

Informacje

 1. Opinie, w których stwierdzono specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) wydane przed 1 września 2011 nie wymagają aktualizacji, zachowują ważność do końca edukacji ucznia.
 2. Opinie w sprawie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wydajemy od kl. IV- VI Szkoły Podstawowej.
 3. Zgłoszenia na warsztaty dotyczące wyboru szkoły i zawodu przyjmowane są do końca stycznia 2015r. W przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi wnioski powinny być składane najpóźniej do końca kwietnia tak, aby proces diagnostyczny zakończył się przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Przesiewowe badania gotowości szkolnej prowadzone na terenie przedszkoli i szkół po wcześniejszym zgłoszeniu. Badanie jest bezpłatne, wymagana jest zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń. OSOBA DO KONTAKTU: K. Kędziora (pedagog)
 5. Przesiewowe badania mowy prowadzone na terenie przedszkoli (dzieci od 3-6 lat) i szkół (kl. 0) po wcześniejszym zgłoszeniu. Wystarczy wejść na stronę PPP, ściągnąć druk zgłoszenia, uzupełnić, wysłać lub przesłać faksem. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń.

  Więcej…

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Zamówienia publiczne

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek 7.30-17.00
Środa 7.30-18.00
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30.15.00

Panel logowaniaBIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Nowości psychologiczno-pedagogiczne
za rok 2015