image image

Ogłoszenie

 

PPP w Nisku zaprasza nauczycieli klas I-III szkół podstawowych

na szkolenie warsztatowe

na temat "Nawiązywanie współpracy z rodzicami"

Szkolenie obejmuje cykl czterech, 3-godzinnych spotkań, które odbywać się będą w PPP w Nisku, w godzinach popołudniowych.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 14 listopada 2016 r.

 

Tematyka zajęć

1. Miejsce i rola rodziców w szkole

2. Źródła trudności w kontaktach, budowanie współpracy

3. Skuteczna komunikacja z rodzicami

4. Trudne rozmowy z rodzicami, omawianie trudnych postaw rodzicielskich

5. Przykłady warsztatowego dialogu z rodzicami

6. Planowanie i organizacja spotkań z rodzicami

Zapisy na szkolenie do dnia 04.11.2016r. Przewidywana wielkość grupy - 14 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 15 8412 773.

Prowadzący:

Krystyna Brzóskiewicz

Renata Grzybowska

Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii

i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

ogłaszają nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/17.

Studia trwają dwa lub trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich lub sobotnio-niedzielnych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dodatkowym walorem naszej propozycji są atrakcyjne ceny /5% zniżki czesnego dla kandydatów zgłoszonych do 31.10.16/ oraz możliwość opłaty za studia w ratach.

Zajęcia będą odbywać się w Nisku

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.10.2016r.

Informator o kierunkach studiów, dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Studia Podyplomowe”

Dyrektor PPP w Nisku
Dorota Rabińska

Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
rozpoczyna w roku szkolnym 2016/2017 realizację ogólnopolskiego programu edukacyjno-
profilaktyczno- wychowawczego pn.
Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców J. Sakowskiej

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Więcej…

Akcja aktywizacja - YEI

OGŁOSZENIE

SZANOWNI KLIENCI


Zmiana rozporządzenia o PPP

nakłada obowiązek podawania przez klientów

numeru PESEL dziecka w rejestracji poradni

 

Na badania i terapie przyjmujemy

tylko i wyłącznie dzieci zdrowe

(bez uporczywego kataru, kaszlu, infekcji górnych dróg oddechowych, w czasie antybiotykoterapii)

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Oferta Poradni

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 7.30-16.00
Wtorek 7.30-17.00
Środa 7.30-17.00
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30.15.00

Panel logowaniaBIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm